نتایج مقدماتی مرحله اول پیکر سنجی آکادمی بستکبال گل گهر از نفرات تست گیری شده اعلام میگردد 

پایه اول

پایه

نام و نام خوانوادگی

ردیف

اول

سجاد افضلی

1

اول

اشکان آذر

2

اول

امیر حسین قاسمی

3

اول

مهراد شهریاری

4

اول

هومان صادقی

5

اول

امیر محمد رضوانی

6

اول

محمد آراد سمیعی

7

اول

محمد یزدان شول

8

اول

امیر علی بابک

9

اول

عرفان قاسمی

10

اول

سپهر خواجه صالحی

11

اول

کارن اسفندیارپور

12

اول

علی اصغر قاسمی

13

اول

حسین زیدآبادی

14

اول

یاسین سیستانی

15

اول

محمدحسین پژوهش فر

16

اول

امیر محمد اسفندیارپور

17

اول

ارشا شهسواری

18

اول

محمد حیدری

19

اول

آروین خواجوی

20

اول

سید نیما بصیری

21

اول

بنیامین محمودآبادی

22

 

 

 

پایه دوم

پایه

نام و نام خانوادگی

ردیف

دوم

محمدرضا اسحق ذهی

1

دوم

امیر حسین طاهری

2

دوم

کیان پورمند

3

دوم

حسن عمادآبادی

4

دوم

حمزه جعفری

5

دوم

کیان کوچک علی پور

6

دوم

ابوالفضل صادقی

7

دوم

امیر ارسلان نژاد شاهبداغی

8

دوم

سجاد دهیادگاری

9

دوم

آیدین ناصری

10

دوم

محمدطاها ساردویی نسب

11

دوم

امیررضا بهینه

12

دوم

فرسام محمودآبادی

13

دوم

امیر مهدی صالحی

14

دوم

محمدرضا بلوردی

15

دوم

محمد حسن پور زرندی

16

دوم

داریوش نژاد بیگلری

17

دوم

آرش رودینی

18

دوم

ابوالفضل حافظی

19

دوم

ابوالفضل محمدی

20

دوم

محمد پارسا تقی پور

21

دوم

امیرمحمد رضاپور

22

دوم

امیررضا دهقانی

23

دوم

بردیا گیلانی

24

دوم

امیر طاها جهانشاهی

25

دوم

محمد صالح محمودی

26

 

ساعت تمرین پایه اول و دوم : 13:30 الی 15:00

محل تمرین : سالن سما دانشگاه آراد سابق


روزهای شنبه دوشنبه چهارشنبه

 

 

 

پایه سوم

پایه

نام و نام خانوادگی

ردیف

سوم

علی اصغر انسانیه

1

سوم

امیرصدرا رضاپور

2

سوم

حسام خان آقایی

3

سوم

امیرعلی نصرت آبادی

4

سوم

علی اکبر زیدآبادی

5

سوم

امیرعلی امیری مقدم

6

سوم

محمدپارسا علی پور

7

سوم

محمد یاسین عباسلو

8

سوم

محمد طاها محیاپور

9

سوم

یاسین صادقی

10

سوم

حسین خراسانی

11

سوم

امیرعلی سالاری

12

سوم

علی اکبر ایرانژاد

13

سوم

پارسا سرداری

14

سوم

امیر حسین پور گهردی

15

سوم

امیرعلی ایوبی

16

سوم

سام رضوانی

17

سوم

کیان رنجبر

18

سوم

پویا خیرمند

19

سوم

امیرعلی عزت آبادی

20

سوم

علیرضا اسلام پناه

21

سوم

محمد متین خضری

22

سوم

پارسا زینل زاده

23

سوم

محمدطاها محمود آبادی

24

سوم

محمدمهدی محمود آبادی

25

 

 

پایه سوم

پایه

نام ونام خانوادگی

ردیف

سوم

توحید توکلی

1

سوم

محمد احسان خواجویی فر

2

سوم

علی اسلامی

3

سوم

محمدطاها پور پاریزی

4

سوم

هادی فیروزآبادی

5

سوم

علی اصغر ادبی

6

سوم

محمدپارسا شاه کرمی

7

سوم

علی خواجویی

8

سوم

محمدصالح رضایی نسب

9

سوم

کیان اندیش

10

سوم

محمد جواد رشانی

11

سوم

امیر علی غلامرضا زاده

12

سوم

پارسا علیپور

14

سوم

محمد صدرا دریا بیگی

13

 

 

 

 

 

پایه چهارم

پایه

نام ونام خانوادگی

ردیف

چهارم

آرش نوری

1

چهارم

سیددانیال حسینی

2

چهارم

طاها کاظمی

3

چهارم

محمدطاها پورابراهیمی

4

چهارم

پویا زیدآبادی

5

چهارم

رضا آدمی

6

چهارم

محمد مهدی دهیادگاری

7

چهارم

امیر حسین افروز

8

چهارم

امیرصدرا نورمندی

9

چهارم

ماهان محمدی

10

چهارم

آدرا سپید بخت

11

 

ساعت تمرین پایه سوم و چهارم : 15:00 الی 16:30

محل تمرین : سالن سما دانشگاه آراد سابق


روزهای شنبه دوشنبه چهارشنبه

 

پایه پنجم

پایه

نام ونام خانوادگی

ردیف

پنجم

متین اصغری

1

 

 

پایه ششم

پایه

نام ونام خانوادگی

ردیف

ششم

علی اصغر خواجویی

1