فرم پیگیری درخواست شرکت در تست تیم های گل گهر سیرجان

لطفا اطلاعات درخواست خود را وارد نمایید و دکمه پیگیری را کلیک کنید
هنگام مراجعه حضوری بهمراه داشتن مدرک شناسایی معتبر و کارت بیمه حوادث ورزشی ضروری است
آکادمی ثبت نامی را از لیست انتخاب نمایید